$sBanner
Jak możesz nam pomóc?    Partnerzy    Projekty
A A A

Dzieci z anoreksją (ang)

Autorzy filmu śledzą losy kilku dziewcząt, które trafiły do kliniki Farm w północnym Londynie. Placówka ta specjalizuje się w leczeniu ciężkich przypadków anoreksji wśród dzieci. Chore muszą przyjmować 2500 kalorii dziennie. Zapewniona jest również terapia indywidualna i grupowa. Pełny sukces osiąga się w przypadku jednej trzeciej pacjentek, które opuszczają klinikę wyleczone. Jedna trzecia wymaga dalszej pomocy przez co najmniej kilka miesięcy, ale aż jedna trzecia to dzieci, u których nastąpi nawrót tej groźnej choroby.

 


Część 1 z 7

 

Część 2 z 7

 

Część 3 z 7

 

Część 4 z 7

 

Część 5 z 7

 

Część 6 z 7

 

Część 7 z 7